Projekteksempler/referencer

 

Eksempler på tidligere udførte projekter

Medicin:
Oversættelse da-eng. Studie vedrørende effekten af Biacton-tilskud i kyllingefoder. 1097 ord.

Oversættelse eng-da. Patientstudie vedrørende medicin mod angina. 24.362 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til endoskopisk scanningssystem. 3579 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til serversystem, der er beregnet til registrering af kardiovaskulære data fra patienter, der gennemgår invasiv hjertekateterisation. 21.570 ord.

Oversættelse eng-da. Lægebrugervejledning til høreapparat: Programmering, tilpasning, audiogrammer, etc. 4870 ord.

Oversættelse eng-da. Produktresumé for veterinærlægemiddel: Antiepileptisk medicin til hunde. 2626 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til tandlægeudstyr: Tilførselssystem og håndstykkekontroller. 4785 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til medicinsk udstyr: Biopsinåle og kranielt navigationssystem. 4346 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Studie af medicins effekt hos patienter med kranspulsåresygdom. 10.823 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Tekst om kolesterolreducerende medicin. 4203 ord.

Jura:
Oversættelse da-eng. Kontrakt vedrørende aktiebeholdning og revision. 4896 ord.

Oversættele eng-da. Retssag angående økonomisk misligholdelse af kontrakt. 4906 ord.

Oversættelse eng-da. Medarbejderes ofte stillede spørgsmål om overholdelse af loven. 5642 ord.

Oversættelse eng-da. Salgspolitik vedrørende firmabiler: Forhandlerens rettigheder og forpligtelser. 6532 ord.

Oversættelse eng-da. Guide i EU's regler for handel med vilde dyr og planter. 4769 ord.

Oversættelse eng-da. Juridisk brev om virksomheds årsresultater. 302 ord.

Oversættelse ru-da. Virksomhedskorrespondance vedrørende barselshjælp. 152 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Samarbejdskontrakt vedrørende antivirustest af software. 2429 ord.


Korrekturlæsning eng-da. Bestemmelser vedrørende reassurance. 1088 ord.

Korrekturlæsning ru-da. Personligt brev til advokat vedrørende fængsling. 109 ord.

IT:
Oversættelse eng-da. Brugervejledning til serversystem, der er beregnet til registrering af kardiovaskulære data fra patienter, der gennemgår invasiv hjertekateterisation. 21.570 ord.

Oversættelse eng-da. Online-system til styring af forsendelser. 12.353 ord.

Oversættelse eng-da. Website med produkter til racermotorcykler. 2103 ord.

Oversættelse eng-da. Vejledning til administratorer af online-system, der giver overblik over forsendelsers bevægelser. 10.558 ord.

Oversættelse eng-da. Reklamemateriale vedrørende netværkskabinetter og kabelstyring. 1799 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til E-mail software. 360 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Website med jobtilbud til læger og andet sundhedspersonale. 2302 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Brugervejledning til online-banksystem. 7563 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Sitemap til virksomhedsledere. 1048 ord.


Køretøjer:
Oversættelse eng-da. Test af bilsystemer såsom speeder, bremser, ventiler, styring. 19.713 ord.

Oversættelse eng-da. Bilmanual med instruktioner om bremsesystem, kontrolpaneler, nøglefri betjening, udskiftning af oliefilter, etc. 2103 ord.

Oversættelse eng-da. Traktormanual med instruktioner om betjening, vedligeholdelse og specifikationer. 1065 ord.

Oversættelse eng-da. Bilreklamemateriale. 5241 ord.

Oversættelse og korrekturlæsning eng-da. Manual til plænetraktor. Oversættelsesdel: 5897 ord. Korrekturlæsningsdel: 10.809 ord.
 
Teknik/naturvidenskab:
Oversættelse eng-da. Brugervejledning til steriliseringsmaskine. 7089 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til glittemaskiner, der anvendes til pudsning og  glittearbejde på betonplader. 3513 ord.

Oversættelse eng-da. Trim- og stabilitetsbog til fiskeriinspektionsskib. 3155 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til matematisk grafregner: Algebra, grafer og geometri, lister og regneark, binomialfordelinger, etc. 8645 ord. (Opdatering af ældre brugervejledning).

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til køleanlæg. Temperaturkontrol, luftcirkulation, etc. 1490 ord.

Oversættelse eng-da. Brugervejledning til matematisk grafregner: Algebra, grafer og geometri, lister og regneark, binomialfordelinger, etc. 8890 ord.

Oversættelse eng-da. Teknisk liste over termer vedrørende kølere, varmepumper, etc. 2325 ord.

Korrekturlæsning eng-da. TV-brugervejledning. 5801 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Brugervejledning til mobil sorteringsmaskine: Betjening, vedligeholdelse, sikkerhed, etc. 12.417 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Brugervejledning til matematisk grafregner. 12.287 ord.

Marketing:
Oversættelse da-eng. Website for latterklub. Latterterapi. 6201 ord.

Oversættelse da-eng. Reklamemateriale angående vej- og parkmaskiner såsom plæneklippere og saltspredere. 1127 ord.

Oversættelse eng-da. Reklamemateriale angående netværkskabinetter og kabelstyring. 1799 ord.

Oversættelse eng-da. Bilreklamemateriale. 5241 ord.

Oversættelse eng-da. Website, der beskriver produkter til racermotorcykler. Topstykker, motordæksler, karburatorer, etc. 2103 ord.

Oversættelse eng-da. Reklamemateriale vedrørende skoleprintere. 887 ord.

Oversættelse ru-da. Website, der reklamerer for materialer til byggeri af bjælkehuse og forklarer told- og betalingsprocedurer vedrørende køb af disse. 370 ord.

Oversættelse ru-da. Forretningsbrev fra ambassade til russisk viceborgmester. 235 ord.

Oversættelse ru-da. Reklamemateriale vedrørende metoder til at reducere de negative konsekvenser af den globale finanskrise. 219 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Reklamemateriale for læger vedrørende kolesterolreducerende medicin. 3002 ord.

Økonomi:
Oversættelse eng-da. Økonomisk/juridisk tekst om bankforretninger. 2354 ord.

Oversættelse eng-da. Kontrakt vedrørende finansiering af medicinsk forskning. 2090 ord.
 

Korrekturlæsning eng-da. Ordning for tildeling af aktier til medarbejdere baseret på deres præstationer. 3990 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Euro quiz. 2082 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Euro quiz. 10.901 ord.

Korrekturlæsning eng-da. Ordning for tildeling af aktier til medarbejdere baseret på deres præstationer. 5828 ord.

Politik:
Oversættelse eng-da. Meddelelse fra EU-Kommissionen om EU's indvandrerpolitik. 3000 ord.

Projekter russisk-dansk:
Korrekturlæsning ru-da. Personligt brev til advokat angående fængsling. 109 ord.

Oversættelse ru-da. Reklame angående teknisk udstyr til bageribranchen. 703 ord. 

Oversættelse ru-da. Virksomhedskorrespondance angående barselshjælp. 152 ord.

Oversættelse ru-da. Reklamemateriale vedrørende salg af træhuse. 3088 ord.

Oversættelse ru-da. Reklamemateriale vedrørende salg af træhuse. 370 ord.

Oversættelse ru-da. Forretningsbrev fra ambassade til russisk viceborgmester. 235 ord.

Oversættelse ru-da. Reklamemateriale vedrørende metoder til at reducere de negative konsekvenser af den globale finanskrise. 219 ord.

Oversættelse ru-da. Rapport fra russiske myndigheder vedrørende inspektion af virksomheds efterlevelse af officielle veterinære og sanitære krav. 1199 ord.

Oversættelse ru-da. Officiel godkendelsesattest vedrørende virksomheds tilladelse til at importere produkter. 320 ord.

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle referencer

ACMTRAD

Applied Language Solutions
Bochert Translations
Edimart
Estilo Translations
Global Vision
G-Xplain
Hogarth Worldwide
House of Stengard AB
JAL Music
Little Shop of Translations
Nordtext
Scandinavian Language Service
Tradivarius
TrueLanguage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2020